معبر پادگان تا پایان خرداد بازگشایی می شود/میراث فرهنگی در کف سازی بازار مسگرها همکاری نمی کند/ شهر تاریک است

روشنایی شهر مناسب نیست.انتظار داریم متولیان این موضوع را زودتر تعیین تکلیف کنند. شهر در تاریکی است و این شرایط اصلا مناسب نیست و علاوه بر تامین امنیت از لحاظ زیبایی هم شهر را دچار مشکل کرده است . ...

شهر زنجان ۵۱۱ هکتار بافت فرسوده دارد/شهری با بافت تاریخی بدون ضوابط مصوب

۱۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در استان زنجان وجود دارد که از این میزان ۵۱۱ هکتار در شهر زنجان واقع شده است . ...

۸ درصد بافت شهر زنجان فرسوده است

در سطح استان زنجان به طور میانگین بالای ۷۰۰ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ۵۰۰ هکتار از سطح مذکور در شهر زنجان قرار دارد. ...