عدم همکاری مالکان اراضی درتامین زمین نهضت ملی مسکن در شهر زرین رود/ نبود معدن مصالح روسازی چالش پروژه های نهضت ملی مسکن در قیدار

در شهر زرین رود ۷۰۹ نفر در فاز دوم نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که ۱۹۷ نفر تایید درخواست نهایی شدند که متاسفانه همکاری در این شهر برای تامین زمین انجام نگرفته در حالی که سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کرده با قیمت کارشناسی زمین خریداری کند ولی هیچ همکاری تاکنون از طرف مالکان اراضی مورد نظر در این شهر صورت نپذیرفته است. ...

قیدارشهراوقافی است و دولت در این شهر فاقد زمین است/تنها طرح حمایتی مسکن در قیدار۲۰۰ واحد مسکن مهر بوده است

با توجه به اینکه قیدار شهراوقافی است و دولت نیز در این شهر فاقد زمین است، در اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن، شهر قیداراز تسهیلات دولتی بی‌بهره مانده است و تنها طرح حمایتی مسکن که تا به حال در این شهر به سرانجام رسیده است، ۲۰۰ واحد مسکن مهر بوده است. ...