مخابرات همچنان مبلغ اضافی از قبوض تلفن ثابت اخذ می‌کند

درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد. ...