روند اجرایی پروژه پل سیدالشهدا رضایت بخش است

پیام ملت- یک عضو شورای شهر گفت:پروژه پل سیدالشهدا علیرغم تاخیرات قبلی،از روند حرکتی خوبی برخوردار شده که جدیت دراین امر قابل مشاهده است و امیدواریم همین سرعت کار تا اتمام پروژه بدون تعطیلی ادامه یابد. سعید امیدی، درجلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان،درباب پروژه سیزه میدان افزود:در خصوص اجرای فاز اول پروژه سبزه میدان ...