مردم به موضوع شوراها خوش بین نیستند/شورای زنجان کارنامه موفق فرهنگی نداشت

کارشناسان معتقدند اصلاح قانون، دوری از سیاست زدگی و توجه به پاک دست بودن اعضا در نهاد شورا می‌تواند اثربخشی و کارآیی آن را افزایش دهد. ...