در برابر کرونا، دچار خودغافلگیری شده ایم!

پیام ملّت ؛ محسن هاشمی رفسنجانی - در هفته گذشته، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای خود را مبنی بر عدم برگزاری دوره آینده انتخابات شورایاری بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی صادر نمود. ...