آبزی پروری با مشکل تخصیص آب مواجه است

پیام ملّت-مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: از سال ۹۷ تخصیص آب برای فعالیت های آبزی پروری از طرف شرکت آب منطقه ای ممنوع اعلام شده و این مشکل اصلی حوزه آبزی پروری است. ...