راهیابی به بازار جهانی نیازمند توجه به بازار داخلی است

پیام ملت-استاندار زنجان گفت: ورود به بازارهای پرجمعیت جهان نباید ما را از توجه به بازار ۸۰ میلیونی خود غافل سازد زیرا رمز ورود به بازارهای جهانی تامین نیاز بازار داخلی است. درویش امیری در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان افزود: درکشور باید کالای تولید داخل را مورد استفاده قرار دهیم، تا سایر ملل ...