پویش “ضیافت مهربانی” در زنجان تا عید فطر ادامه دارد /۳۰۰ کودک چشم انتظار حامی/کودک کاری در زنجان نداریم که خارج از منزل خود بیتوته کند

پویش "ضیافت مهربانی" در راستای حمایت و خدمت رسانی به خانواده های نیازمند تا ۵ اردیبهشت در استان زنجان اجرا می شود.کد دستوری #۲۵۰۰۰*۶۶۵۵* و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۷۸۲۱۶۸ و شماره حساب ۴۱۶۸۰۳۴۵۴۱۷۶۶۵۴۸ برای مشارکت در نظر گرفته شده است. ...