لزوم هدایت صنایع بزرگ استان به سمت تولید توزیع یافته برق/ برابری مصرف آب شرب شهری با مصرف آب شرب روستایی در استان/ اضافه برداشت ۱۰۰میلیون مترمکعب آب

مصرف آب شرب روستایی برابر مصرف آب شرب شهری است در حالیکه ۷۰ درصد جمعیت استان شهری و ۳۰ درصد روستایی است که این یعنی آب شرب روستایی در جای دیگری مصرف میشود. آورد آب در استان نسبت به برداشت، سالانه ۱۰۰میلیون مترمکعب فاصله دارد و بیشتر است که ما معتقد هستیم که این ۱۰۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت است. ...