متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در صورت عدم واریز قسط چهارم حذف نمی‌شوند

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در صورت عدم واریز قسط چهارم حذف نمی‌شوند و از این بابت جای نگرانی وجود نخواهد داشت. پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در زنجان با آورده متقاضیان جلو می‌رود، ...