پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان شروع شده است/ثبت نام ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر در نهضت ملی مسکن

پالایش متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان شروع شده است و طی یک یا دو ماه آینده پالایش تمام خواهد شد و جهت تشکیل پرونده هم به متقاضیان واجد شرایط پیامک ارسال می‌شود تا به کارگزاری‌ها مراجعه کرده و مدارک خود را تکمیل کنند. ...