عضو کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی نیستم/برخی رسانه‌ها به راحتی مطالب خلاف واقع را منتشر می کنند

در لیست اسامی نمایندگان موافق تصویب کلیات اسم اینجانب هم ذکر شده در حالی که عضو کمیسیون مشترک نیستم و حتی در یک جلسه از این کمیسیون هم شرکت نکردم. ...