آغاز به کار فراسامانه هوشمندسازی مراکز اتفاقات صنعت برق در زنجان

پیام ملّت- مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان گفت: در ادامه ارائه خدمات غیر حضوری شرکت توزیع برق زنجان، فراسامانه هوشمندسازی مراکز اتفاقات (هما) از امروز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. ...