زنجان زندانی مهریه ندارد/ آزادی ۱۳۰ زندانی در “طرح پایش”

پیام ملّت- مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان گفت: در جهت کاهش تعداد زندانیان از دوسال پیش تاکنون با رضایت طرفین و ایجاد سازش و بخشش و یا پرداخت مهریه زندانی مهریه در زندان های استان نداریم. ...