۱۱۴ طرح پژوهشی در دانشگاه زنجان در حال انجام است

پیام ملّت- معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه زنجان گفت: در حال حاضر ۱۱۴ طرح و پروژه پژوهشی در دانشگاه زنجان توسط اساتید با جامعه و صنعت در حال انجام است. ...