زنجان رتبه ۲۶ کشور را در طلاق دارد

پیام ملّت- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: استان زنجان در برخی از حوزه ها نسبت به سایر استانها شرایط بحرانی ندارد مثلا در حوزه طلاق استان رتبه ۲۶ کشوری را دارد. ...

استفاده ابزاری برخی زوجین از طلاق برای اخذ معافیت خدمت سربازی فرزندان

پیام ملّت- رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب زنجان گفت: برخی از زوجین با استفاده ابزاری از طلاق در صدد اخذ معافیت از خدمت مقدس سربازی برای فرزندان خودمی نمایند. ...