عباس قنبری رئیس خانه احزاب

نباید سرمایه های کشور در دعواهای «حیدری-نعمتی» هزینه شود

رئیس خانه احزاب استان زنجان گفت: در شرایطی که کشورمان با جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه روبه رو است، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌تواند آخرین زنجیرهای تحریم را بشکند. ...