ساخت ۴۸ مسکن برای خانوار های دو معلول شهری در شهرستان خدابنده

پیام ملّت- رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده گفت: برای ساخت مسکن مددجویی، مبلغ ۶۰ میلیون تومان برای خانواده دارای دو معلول شهری وام بلاعوض از سوی بهزیستی پرداخت می شود. ...