برنامه ای برای جیره بندی آب نداریم/ در روستاها مشکل کمبود آب فصلی است

بیش از۶۵درصد مشترکان آب زیر الگوی مصرف هستند و نزدیک به ۱۰ درصد مشترکین بد مصرف داریم که بیش از دوبرابر الگو مصرف میکنند. درروستاها معضل فصلی مصرف آب داریم که در تابستان مازاد مصرف آب به دلیل آبیاری باغ و باغچه ها دارند.در شهر مصرف تقریباً طبق الگو است و اگر مصرف کنندگان همکاری کنند جیره بندی آب نخواهیم داشت.ضمن اینکه جیره بندی اصلا روش خوبی برای مدیریت مصرف نیست و باعث هیجان مصرف میشود. ...

تاسیسات آب وفاضلاب استان کشش جمعیت ساکن در پروژهای جهش تولید مسکن را ندارد/ مصرف آب در شهرماهنشان۳ برابر سرانه مصرف آب در استان است

در پروژه های مسکن حتی اگر ازمشکل تامین آب هم بگذریم به خصوص در غرب زنجان زیر ساخت های ما پاسخگوی آن جمعیت نخواهد بود و نیاز یه ایجاد زیر ساخت های جدید است. تاسیسات آبی باید کشش جمعیت ساکن در آنجا را داشته باشد. طبق برآوردهای ما در کل استان بیش از۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب در پروژهای مسکن نیاز هست . ...

بیش از ۴۰ درصد مشترکان روستایی مشمول طرح “آب امید”خواهند شد

پیام ملّت- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت:بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از ۴۰ درصد مشترکان روستایی مشمول اجرای طرح آب امید خواهند شد. ...