آغاز خرید تضمینی دانه‌های روغنی کلزا در زنجان/ هر کیلوگرم ۲۲ هزارتومان است

خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا در زنجان از اول خرداد ماه سالجاری آغاز شده و ۵ مرکز آماده دریافت کلزا کشاورزان زنجانی است. پیش بینی می‌شود خرید دانه روغنی کلزا در استان زنجان در مرز ۴۵۰ تن قرار گیرد. ...