خطبه فدکیه سراسر اصول علمی و توحیدی و امام شناسی است

پیام ملّت- استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خطبه فدکیه تجلی گاه علم حضرت زهرا (س) است گفت: خطبه فدکیه سراسر اصول علمی و توحیدی است. ...