تسهیلات ۷۰ میلیونی با تولد فرزند سوم/متولدین سال ۱۴۰۰ سهامدار بورس می‌شوند

پیام ملّت- نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند به خانوارهای فاقد مسکن که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم می‌شوند وام ۲۰ساله ۷۰ میلیون اعطا کند. ...