مسولان باید ازآغاز پروژه فاقدکاربرد جلوگیری کنند

 پیام ملت-سرپرست فرمانداری شهرستان زنجان گفت: هنر مسئولان در این است که بتوانند از آغاز پروژه فاقد کاربرد جلوگیری کنندتا بتوانند منا بع را به درستی مدیریت نمایند. رسول بیات، در شورای برنامه ریزی شهرستان زنجان اظهار داشت: در حال حاظرمادر وضغیت خشکسالی اعتبار قرار داریم که بایددر هزینه کردن اعتبارات پروژها حساسیت لازم صورت ...