۳ هکتار به محدوده حسین‌آباد شهرستان ابهر اضافه می‌شود

اضافه شدن ۳ هکتار به محدوده حسین‌آباد شهرستان ابهر مورد پیگیری بود که مشکل این اراضی حل شده است و نویدی برای مردم این شهر است. ...