کنگره ۳۵۳۵ شهید استان زنجان؛ فرصتی مغتنم برای تبیین زیبایی های دفاع مقدس به نسل جوان است

پیام ملّت-فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: کنگره ۳۵۳۵ شهید استان زنجان؛ فرصتی مغتنم برای تبیین زیبایی های دفاع مقدس به نسل جوان می باشد. ...

معلمان و دانش آموزان سرمایه های معنوی و علمی کشور هستند

پیام ملّت- فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان گفت:معلمان و دانش آموزان مهم ترین سرمایه های معنوی و علمی کشور هستند که نقش بسزایی در تعیین آینده کشور دارند. ...