فرهنگ دانش‌بنیان/چگونه به یک جامعه دانش‌بنیان تبدیل شویم؟

برای تحقق فرهنگ دانش‌بنیانی، به شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز است. امروز دانش‌بنیانی در کشور ما در حال بالندگی است و چیزی در حدود ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان، اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفری از فارغ‌التحصیلان جوان و به طور غیرمستقیم چند میلیونی را رقم زده‌اند. ...