مویِ بلند  چند؟   

امروز خریدوفروش مو هم به بازار معاملات راه‌یافته و برای فعالان در این صنعت چه در آرایشگاه‌های شخصی و چه در تولید کلاه‌گیس به‌طور انبوه ، مویی که یک روز هیچ ارزشی نداشت، امروز موضوع خریدوفروش است . ...