هيچگاه از هیچ فرد فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد

پیام ملّت - برخورد با فساد چه در درون قوه قضائیه و چه در بیرون آن، از راهبردهای اساسی نظام از ابتدای تأسیس تا کنون بوده است و گواه آن تاکیداتی است که جنابعالی در زمانهای مختلف بر این امر نموده اید. ...

شهید بهشی معمار اسلامی قوه قضائیه بود/ تشکیل ۱۲۹ پرونده برای ۳۰۴ مدیر متخلف

پیام ملّت- رئیس کل دادگستری استان زنجان از تشکیل ۱۲۹ فقره پرونده برای ۳۰۴ مدیر متخلف خبر داد و گفت: رسیدگی به پرونده شهردار و شورای شهر به اتهام اختلاس و ارتشا از جمله اقدامات قوه قضائیه در مقابله با فساد بوده است. ...