افتتاح چهار پارک جدید در زنجان/ کمربند سبز شهری برای جلوگیری از پیشروی شهر اجرا می شود

دو برنامه در دست اقدام در سازمان سیما منظر شهرداری است که اولی افزایش سرانه فضای سبز به ۲۰ مترمربع و دیگری اجرای کمربند سبز شهری است که این موضوع مورد تقاضای نهادهای نظارتی و دادگستری هم هست که برای جلوگیری از پیشروی شهر اجرا خواهد شد. ...