زنجان فضای شهری ندارد/نگاه فانتزی به مقوله شهرسازی

در شهر زنجان فضای شهری نداریم، در فضای شهری باید بدنه، بستر و امکانات شهری لازم تعریف شود و برای اولین بار در کشور اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان متولی ساخت فضای شهری در پیاده راه کوی پونک و کوی زنگان است. ...