آسفالت معابر اولین مطالبه مردم از مدیریت شهری است

نهضت آسفالت بعنوان اولین مطالبه مردم از مدیریت شهری است وبرنامه ریزی های اولیه از سال گذشته آغاز شده و امروز حجم بالای آسفالت ریزی را داریم و شهر را تبدیل به کارگاه عمرانی کرده ایم. ...