فضای مجازی نداریم همه‌چیز حقیقی است

این اصطلاح «فضای مجازی» دیگر از بین رفته است. موضوع (second life) یا زندگی ثانوی در فضای مجازی هم مال چند سال قبل بود و الان دیگر (basic life) بِیسیک لایف داریم. اصلاً زندگی اصلی در بستر نت در جریان است. من دیگر عنوان فضای مجازی را به کار نمی‌برم. ...

فیلترینگ دائمی نیست؛ ولی تا شرایط به ثبات نرسد ادامه دارد

فیلتر شدن پلتفرمهای خارجی مصوبه شورای امیت ملی است و در جهت کنترل حوادث و اتفاقاتی است که در کشور وجود دارد و تا زمانی که شرایط به ثبات نرسد ادامه دارد. ...