دولت یازدهم تلاش کرده است از مدیران کارآمد و همراه استفاده کند/حزب قویی در کشور نداریم/ وزیر کشور اهل استعفا نیست

قائم مقام وزیر کشور گفت: دولت یازدهم تلاش کرده است از مدیران کارآمد و همراه استفاده کند تا بتواند برنامه های خود را در کشور اجرا کند. ...