مصرف قارچ‌های خودرو و سمی در طبیعت می تواند منجر به فوت و نارسایی کبد شود

مصرف قارچ‌های خودرو و سمی می‌تواند منجر به فوت، نارسایی کبد و بستری در بیمارستان شود. شهروندان از مصرف قارچ‌های خودرو مخصوصا قارچ‌هایی که در کنار تنه درختان (به خصوص درختان خشک شده) می‌رویند و یا قارچ‌های فله‌ای جمع آوری شده توسط افراد بومی، خودداری کنند. ...

مراقب قارچ های خودرو در طبیعت باشید

پیام ملّت- مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به مردم توصیه می شود از برداشت قارچ های کوهی و صحرایی اجتناب کنند چرا که تشخیص قارچ های سمی از قارچ خوراکی کار بسیار سختی بوده و این موضوع صرفا در آزمایشگاه ها امکان پذیر است. ...