تایید شدگان نهایی مرحله اول مسکن ملی تا پایان ماه قرعه کشی می شوند

پیام ملّت-معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از انجام یک قرعه کشی میان تایید شدگان نهایی مرحله اول مسکن ملی تا پایان این ماه خبر داد. ...