«محمدربیع احمدخانی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمدربیع احمدخانی را به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان منصوب کرد. ...