همه باید برای «مهار کرونا» همکاری کنند

استاندار زنجان گفت : میزان بستری‌های کرنایی ۱۰ برابر شده است که این آمار شدت بیماری را نشان می‌دهد بطوریکه در موج‌های قبلی چنین شرایطی تجربه نشده بود. ...