پایانه صادرات محصولات کشاورزی استان زنجان در پیچ و خم مسیر تکمیل

نخستین پایانه صادرات محصولات کشاورزی شمالغرب کشور با این‌که از سال ۸۹ در استان زنجان کلنگ‌زنی شده ‌اما تا حال حاضر به ثمر ننشسته است تا این ظرفیت عظیم در منطقه استفاده شود. ...