منابع ارزی پتروشیمی زنجان تخصیص پیدا کرده است

پیام ملّت - نماینده مردم شهرستانهای ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی گفت : منابع ارزی پتروشیمی زنجان تخصیص پیدا کرده و میزان قابل توجهی از قطعات زیر ساختی مربوط به پتروشیمی وارد شده است. ...