بلایی که کرونا بر سر پرستاران بخش خصوصی آورد

پیام ملّت - تعدیل پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی به علت کم شدن مراجعان به این مراکز یکی از اصلی‌ترین مشکلات این روزهای پرستاران است. ...