افزایش زاد ولد پرندگان در پی وفور پوشش گیاهی/ زاد ولد کبک به صورت ویژه افزایش یافته است

پیام ملّت-فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان زنجان گفت: امسال میزان زاد و ولد پرندگان و چهارپایان به علت افزایش میزان بارندگی ها و وفور پوشش گیاهی با افزایش چشمگیری همراه بوده است. ...