تکمیل پروژه فاضلاب مطالبه جدی مردم ابهراست

پیام ملّت-فرماندار ابهر تکمیل فاضلاب ابهر را از دغدغه ها و مطالبات جدی مردم این شهر خواند و گفت: تکمیل فاضلاب شهر ابهر نیازمند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است. ...