تمام اقدامات در حوزه راهسازی در کشور بومی است/ قطعه ۲ محور سلطانیه به قیدار و همدان در آینده نزدیک زیر بار ترافیک میرود

تمام اقداماتی که در حوزه راهسازی در کشور انجام می‌شود بومی بوده و توسط مهندسین، متخصصین، مجریان و کارگران داخل کشور صورت می‌گیرد و در بخش نیروی انسانی و هم در بخش اجرا، مصالح و تجهیزات خودکفا هستیم و از خارج چیزی وارد نمی‌شود. ...