تحویل تعدادی از واحدهای پروژه «۵۸۴ واحدی ثمین» از خرداد ماه سال آینده / تحویل این پروژه منتظر تامین زیرساخت‌ها از سوی دستگاه‌های خدمات رسان است

پروژه ۵۸۴ واحدی «ثمین ۲» بیش از ۶۴ درصد پیشرفت دارد و از خرداد ماه سال آینده تعدادی از واحدهای مسکونی آن آماده تحویل به متقاضیان خواهد بود. در حال حاضر ۱۰۴ واحد از این پروژه آماده تحویل به متقاضیان است و انجام عملیات اتصال این واحدهای مسکونی به شبکه شهری تاپایان سال طول می‌کشد. ...