محل کنونی دفن زباله شهری اشباع شد/ نیازمند شناسایی و تخصیص زمین برای اجرای عملیات دفن زباله هستیم

پیام ملّت-شهردار آب بر طارم از اشباع شدن محل دفن زباله شهری در این شهرستان خبر داد و گفت: شناسایی و تخصیص زمین برای اجرای عملیات دفن زباله در سال‌های آتی ضرورت دارد. ...

پسماندهای آسیب زا به پسماندهای عادی تبدیل شود

پیام ملّت-کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست استان زنجان گفت: راهکار به حداقل رساندن تبعات زیست محیطی در جا به جایی محل دپوی پسماندهای سرب و روی، تبدیل پسماندهای آسیب زا به عادی است. ...