پویش کتابخوانی «بهترین کتابی که خوانده ام» در استان زنجان برگزار می شود

به مناسبت بیست و نهمین دوره هفته کتاب، پویش کتابخوانی «بهترین کتابی که خوانده ام» در استان زنجان برگزار می شود. ...