«رد صلاحیت شده های شورا» چشم به راه «پیامک» باشند!

فرماندار زنجان گفت: نتیجه رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهرو روستا از طریق پیامک به خود داوطلب اعلام خواهد شد و در نهایت لیست نهایی تاییدشدگان یک روز قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی اعلام خواهد شد. ...