تولد ۱۲ هزارو ۹۵۰ نوزاد در زنجان از ابتدای سال تاکنون/ امسال ۵۰۸ ولادت چند قلو در استان به ثبت رسیده است

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۱ ماهه امسال تعداد ۱۲ هزارو ۹۵۰ نوزاد در زنجان متولد شده است که از این تعداد ۱۲ هزار و ۴۴۲ ولادت مربوط به تک زایی و ۵۰۸ ولادت هم به چندقلو ها اختصاص داشته است . ...