کشاورزی دیجیتال، نقطه امید برای تامین غذای آینده/ کاهش ۵۰ درصدی مهاجرت به شهرها

پیام ملّت- کشاورزی دیجیتال به معنای استفاده از تمامی تکنولوژی های روز دنیا در کشاورزی به معنای ارتقای بهره وری این صنعت است که در دنیا به عنوان نقطه امیدی برای تامین غذای آیندگان معرفی می شود. ...